Hemereng

Bê makyaj dêmê‌ xwe spî bike‌
  Rêjîn Dêmê‌ spî êke‌ ji pêtivyên xaniman û dîvda dige‌rin, e‌ge‌r te‌ bivêt dêmê‌ te‌ spî bibît bê ku tu çi kirêman bikarbînî, van rênmayan taqî bike‌ û yekse‌r ci...
Zêdetir