گۆتار و هه‌ڤپه‌یڤین

دوازده‌ جۆرێن زمانى

دوازده‌ جۆرێن زمانى
مارك نیكۆل و. ب ده‌ستكارى: وارڤان د هه‌ر زمانه‌كیدا، كۆمه‌كا زاراڤان هه‌نه‌، ئاستێن زمانى و جۆرێن بكارئینانێ و بیاڤێن بكارئینانێ ناڤ دكه‌ن. هندى زمانزانى پێشكه‌ڤتیتر و زا...
زێده‌تر