پرس و دیتن

پرسیار و دیتن- تو سۆتنا کۆگەهێن چەکی ل هەر سێ پاریزگەهێن هەرێمێ بۆ چ ڤەدگەرینی؟

پرسیار و دیتن-  تو سۆتنا کۆگەهێن چەکی ل هەر سێ پاریزگەهێن هەرێمێ بۆ چ ڤەدگەرینی؟
WAAR-دهۆك: پرسیارا ڤێ جارێ یا گوشەیا (پرس و دیتن):- پرسیارا مە یا ڤێ جارێ ( تو سۆتنا کۆگەهێن چەکی ل هەر سێ پاریزگەهێن هەرێمێ بۆ چ ڤەدگەرینی؟) فان و هەڤالێن وار میدیا ب رێ...
زێده‌تر