ل رێ و رەسمێن غاردانا سیهـ و ئێکێ یا ” ئیمپایە ستیەیت ” ، بەزۆکا ئۆسترالی ناسناڤێ خوەیێ شەشێ بدەسڤە دئینیت

ل رێ و رەسمێن غاردانا سیهـ و ئێکێ یا ” ئیمپایە ستیەیت ” ، بەزۆکا ئۆسترالی ناسناڤێ خوەیێ شەشێ بدەسڤە دئینیت

5

وار – دهۆک :

2 3 5 6 7 8 09 11 12 13 15

بابه‌تێن ب ڤێ مژارێ ڤه‌ گرێدای