شه‌هیانا میرێ‌ وه‌لاتێ‌ سوێدێ‌ فیلیپ و هه‌ڤالا وی سۆفیا هیلكه‌فیست پشتی پێنج سالان ژ پێكڤه‌ژیانێ‌ د ماله‌كێ‌ دا

شه‌هیانا میرێ‌ وه‌لاتێ‌ سوێدێ‌ فیلیپ و هه‌ڤالا وی سۆفیا هیلكه‌فیست پشتی پێنج سالان ژ پێكڤه‌ژیانێ‌ د ماله‌كێ‌ دا

0cc92772-590f-494b-9648-0fbf9956adfe 0e57fbbe-3782-48eb-9aeb-79f61e2e8014 2af36e16-2437-473b-b41b-770de7403205 2f1a8898-d6cc-447d-a5c9-c0bd02cb8ee5 04db062e-7106-440a-b3dc-279dade3d1fd 7f5e81d6-09cb-47b4-aeec-4c3cb4c16296 7f664047-e905-477a-8dff-94190e092beb 176c8453-09d4-4cbe-a67b-2dcd973252a4 39945c07-ed84-4308-983d-b483075168ba bc647890-2b73-4642-8a8a-1e9b81b81df0 c4904860-94ff-4274-a79a-d9a388f163ef d0545868-be3e-4bcc-a278-fc1a4d2e0225 da06ff9c-ce13-4851-b3c4-45bb1c40d37a ebd65d64-955d-4925-ba2e-3d70074071b4 fd39d436-4003-48db-b245-e593af7bbd89

بابه‌تێن ب ڤێ مژارێ ڤه‌ گرێدای