ئاهه‌نگا به‌رشه‌لۆنا ب هه‌لكه‌فتا بده‌ستڤه‌ئینانا جاما قاره‌مانێن ئه‌روپا بۆ جارا پێنجێ‌

ئاهه‌نگا به‌رشه‌لۆنا ب هه‌لكه‌فتا بده‌ستڤه‌ئینانا جاما قاره‌مانێن ئه‌روپا بۆ جارا پێنجێ‌

aa_picture_20150608_5575674_web aa_picture_20150608_5575675_web aa_picture_20150608_5575676_web aa_picture_20150608_5575677_web aa_picture_20150608_5575678_web aa_picture_20150608_5575679_web aa_picture_20150608_5575680_web aa_picture_20150608_5575681_web aa_picture_20150608_5575682_web aa_picture_20150608_5575683_web aa_picture_20150608_5575684_web aa_picture_20150608_5575685_web aa_picture_20150608_5575686_web aa_picture_20150608_5575687_web aa_picture_20150608_5575688_web aa_picture_20150608_5575689_web aa_picture_20150608_5575690_web

بابه‌تێن ب ڤێ مژارێ ڤه‌ گرێدای