واركافێ


بەرنامێ وارکافێ

بەرنامەیەك ڤەکری و تەڤگەر و گەنجانە یە ، لدور گرنگترین و دیارترین بابەت و دابێشین گرێدای ژیانا تاکە کەسی و جڤاکی، و شروڤەکرنا وان مژاران ب رەخنەیەکا سادە و ب شێوەیەکی و ب شێوەیەکێ ڤەکری و گالتە ئامێزدانە ئاخفتن و دیارکرنا لایەنێن ڤەشارتی و کەسایەتیێن بەرنیاسێن جڤاکی ل روژا چوارشەمبی و مێڤانداریا تایبەتە.

وارکافێ ل هەر گاڤێ …

پێشکێشكار : رێدیر محمد و کەوسەر چەتو.

ریكورد