Radyo
Şembi Ȇk Şemb Dȗ Şemb Sê Şemb Çar Şemb Pênc Şemb Eynî
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
Dubare
8:00 AM
10:00 AM
Mijara Jiyanê
11:00 AM
12:00 PM
Mijara Germ
11:00 AM
12:00 PM
Layit
11:00 AM
12:00 PM
Mijara Germ
11:00 AM
12:00 PM
Waar Di Heftiyeda
11:00 AM
12:00 PM
Mijara Jiyanê
Dubare
11:00 AM
12:00 PM
Waar Cafe
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
Dubare
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
Dubare
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
Dubare
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
Dubare
7:05 PM
8:30 PM
Mijara Jiyanê
Dubare
10:00 PM
11:00 PM
Mijara Germ
Dubare
10:00 PM
11:00 PM
Layit
Dubare
10:00 PM
11:00 PM
Mijara Germ
Dubare
10:00 PM
11:00 PM
Waar Di Heftiyeda
Dubare
10:00 PM
11:00 PM

Şembi

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM
 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM

Ȇk Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM
 • Mijara Jiyanê
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM
 • Mijara Jiyanê
  10:00 PM - 11:00 PM

Dȗ Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM
 • Mijara Germ
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM
 • Mijara Germ
  10:00 PM - 11:00 PM

Sê Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM
 • Layit
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM
 • Layit
  10:00 PM - 11:00 PM

Çar Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM
 • Mijara Germ
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM
 • Mijara Germ
  10:00 PM - 11:00 PM

Pênc Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM
 • Waar Di Heftiyeda
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM
 • Waar Di Heftiyeda
  10:00 PM - 11:00 PM

Eynî

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM
 • Mijara Jiyanê
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM
Şembi Ȇk Şemb Dȗ Şemb Sê Şemb Çar Şemb Pênc Şemb Eynî
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
Dubare
3:00 AM
5:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
8:00 AM
10:00 AM
Elinda Waar
Dubare
8:00 AM
10:00 AM

Şembi

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM

Ȇk Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM

Dȗ Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM

Sê Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM

Çar Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM

Pênc Şemb

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM

Eynî

 • Elinda Waar
  3:00 AM - 5:00 AM
 • Elinda Waar
  8:00 AM - 10:00 AM
Şembi Ȇk Şemb Dȗ Şemb Sê Şemb Çar Şemb Pênc Şemb Eynî
Mijara Jiyanê
11:00 AM
12:00 PM
Mijara Jiyanê
Dubare
11:00 AM
12:00 PM
Mijara Jiyanê
Dubare
10:00 PM
11:00 PM

Ȇk Şemb

 • Mijara Jiyanê
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Mijara Jiyanê
  10:00 PM - 11:00 PM

Eynî

 • Mijara Jiyanê
  11:00 AM - 12:00 PM
Şembi Ȇk Şemb Dȗ Şemb Sê Şemb Çar Şemb Pênc Şemb Eynî
Mijara Germ
11:00 AM
12:00 PM
Mijara Germ
11:00 AM
12:00 PM
Mijara Germ
Dubare
10:00 PM
11:00 PM
Mijara Germ
Dubare
10:00 PM
11:00 PM

Dȗ Şemb

 • Mijara Germ
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Mijara Germ
  10:00 PM - 11:00 PM

Çar Şemb

 • Mijara Germ
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Mijara Germ
  10:00 PM - 11:00 PM
Şembi Ȇk Şemb Dȗ Şemb Sê Şemb Çar Şemb Pênc Şemb Eynî
Waar Di Heftiyeda
11:00 AM
12:00 PM
Waar Di Heftiyeda
Dubare
10:00 PM
11:00 PM

Pênc Şemb

 • Waar Di Heftiyeda
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Waar Di Heftiyeda
  10:00 PM - 11:00 PM
Şembi Ȇk Şemb Dȗ Şemb Sê Şemb Çar Şemb Pênc Şemb Eynî
Layit
11:00 AM
12:00 PM
Layit
Dubare
10:00 PM
11:00 PM

Sê Şemb

 • Layit
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Layit
  10:00 PM - 11:00 PM
Şembi Ȇk Şemb Dȗ Şemb Sê Şemb Çar Şemb Pênc Şemb Eynî
Waar Cafe
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
Dubare
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
Dubare
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
Dubare
7:05 PM
8:30 PM
Waar Cafe
Dubare
7:05 PM
8:30 PM

Şembi

 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM

Ȇk Şemb

 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM

Dȗ Şemb

 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM

Sê Şemb

 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM

Çar Şemb

 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM

Pênc Şemb

 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM

Eynî

 • Waar Cafe
  7:05 PM - 8:30 PM