پرس و دیتن

ئه‌رێ تۆ كه‌سه‌كی زیكا تۆره‌ دبی، ئه‌و چ تشته‌ ته‌ گه‌له‌ك تۆڕه‌ دكه‌ت؟

ئه‌رێ تۆ كه‌سه‌كی زیكا تۆره‌ دبی، ئه‌و چ تشته‌ ته‌ گه‌له‌ك تۆڕه‌ دكه‌ت؟
WAAR-دهۆك: ئه‌رێ تۆ كه‌سه‌كی زیكا تۆره‌ دبی، ئه‌و چ تشته‌ ته‌ گه‌له‌ك تۆڕه‌ دكه‌ت؟ = ئه‌رێ تۆ كه‌سه‌كی زیكا تۆره‌ دبی، ئه‌و چ تشته‌ ته‌ گه‌له‌ك تۆڕه‌ دكه‌ت؟ #پرس_و_دیتن P...
زێده‌تر