هه‌مه‌ره‌نگ

چارێكا مێشێن هنگڤینى د ناڤ زه‌ڤیێن ئۆرۆپا دا به‌ره‌ڤ بریانێنه‌

چارێكا مێشێن هنگڤینى د ناڤ زه‌ڤیێن ئۆرۆپا دا به‌ره‌ڤ بریانێنه‌
وار: چوارستوون ڤه‌كولینه‌كا نوو ل چوارشه‌مبا بۆرى دیاركرییه‌ كو چارێكا مێشێن هنگڤینى یێن ڤه‌گوهاستنا تۆڤێ رووه‌كى ل ژێر گه‌فا ژناڤچوونێنه‌ ب ئه‌گه‌رێ ژ ده‌ستدانا ژینگه‌ها...
زێده‌تر