ژيان

ئەگەرێن مرنا سۆریلانکی

ئەگەرێن مرنا سۆریلانکی
وار – دهۆک : ژبەر کو د گەلەک باران دا زارۆک “سۆریلانک” د یقۆناغا داویێ دا بەری ببیت و بهێتە سەر دونیایێ دمریت یان ژی پشتی بوونێ ئێکسەر هندەک دمرن، تا نو...
زێده‌تر