ژيان

ژ مفاییَن که‌سکاتییان

ژ مفاییَن که‌سکاتییان
وار – دهوك : ھەرچەندە کەسکاتی و زەرزەوات گەلەک د مشەنە و د ھەمی دەمێن ساڵیدا ھەنە و لبەر دەستن، لێ دێ بینین خەلک ب رەنگەکێ گشتی گەلەک کێم کەسکاتییان دخۆن و پتر پشتب...
زێده‌تر