پرس و دیتن – تو حەز دکەی فتارەیا خوە دگەل کێ بکەی؟

WAAR-دهۆك:

پرس و دیتن – تو حەز دکەی فتارەیا خوە دگەل کێ و ل کیڤە بکەی؟

پرس_و_دیتن

Posted by WAARmedia on Wednesday, May 15, 2019

بابه‌تێن ب ڤێ مژارێ ڤه‌ گرێدای