هه‌یڤا نیسانێ چارشه‌مبا سۆر و ره‌ش و سه‌رێ سالا نوو

كۆنێ ره‌ش:

ژ وێ چاخێ ڤه‌، گه‌لێ كورد د مه‌ها نیسانێ ده‌، ب ئاهه‌نگێن كێف و شاهیێ پێشوازییا سالا نوو كرنه‌ و و هه‌تا رۆژا ئیرۆ ئەو پێشوازی ب سالا نوو د ڤێ هه‌یڤێ ده‌ تێنه‌كرن، لێ ب ته‌نێ كوردێن ئێزدی نه‌ یێن كو وێ پێشوازیێ ب ئاهه‌نگ دكن. ژبه‌ر كو پرانییا كوردان رۆژا ئیرۆ بوونه‌ مسلمان، ئێدی نه‌ما وه‌ك برایێن خوه‌ یێن كو ئێزدی مانه‌، وێ سه‌رسالێ دڤه‌ژینن. ئە‌رێ ئەو كوردێن كو بوونه‌ مسلمان، ب ته‌نێ وێ سه‌رسالێ ب ناڤێ (چارشه‌مبا ره‌ش)، ببیر تینن..
سه‌باره‌تی گۆتنا نیسانێ، د باوه‌رییا من ده‌ ئەڤ گۆتن، ژ گۆتنا (نووزان)ێ هاتییه‌ گرتن، ئانكو سالا كو خاك تێده‌ دزێ، ژ نوو شین دبه‌، خوه‌ دڤه‌ژینه‌ و تشته‌ك خوه‌ د بن خاكێ ده‌ ڤه‌شارتی ناهێله‌.. یانی سالا نوو، ئانكو سه‌رسال.
چارشه‌مبا سۆر و ره‌ش:
د هه‌یڤا نیسانێ ده‌، رۆژا كو سه‌رێ سالا نوو تێده‌ دهات پێشوازیكرن -هێژی كوردێن ئێزدی پێشوازییا وێ دكن ئانكو (15.04.2015)- رۆژا چارشه‌مبێ یه‌. چارشامبا پێشی ئان ئا دویه‌مین ژ سه‌رێ هه‌یڤا نیسانێ یه‌، لگۆر هه‌سابێ رۆژهلاتێ و ژ وێ چارشه‌مبێ ره‌ دگۆتن و دبێژن (چارشه‌مبا سۆر). لێ، د سالا 639ـان ده‌ ده‌ما كو مسلمانتی هاتییه‌ كوردستانێ و گه‌له‌ك ژ كوردان بوونه‌ مسلمان، چ ب خوه‌شی و چ دارێ زۆرێ، وێ مسلمانتیێ ئەڤ جه‌ژنا سه‌رسالێ ئا (چارشه‌مبا سۆر) قه‌ده‌خه‌ كریه‌ داكو ڤێ جه‌ژنێ لبه‌ر چاڤێ خه‌لكێن كوردستانێ ره‌ش بكه‌، ب مه‌به‌ست، ناڤێ وێ گوهه‌رتییه‌ كرییه‌ (چارشه‌مبا ره‌ش).
رۆژا ئیرۆ، د ناڤ كوردێن رۆژاڤا یێن ئێزدی ده‌، پێشوازییا سالا نوو د چارشه‌مبا سۆر ده‌ ب ئاهه‌نگێن كێف و شاهیێ تێكرن، به‌لێ د ناڤ كوردێن مسلمان ده‌، ب ناڤێ چارشه‌مبا ره‌ش تێ ناسكرن و ب چاڤێ ترسێ كو رۆژه‌ك قدۆش و نه‌باش تێ پێشوازیكرن. هه‌م ژی، كه‌س د ڤێ رۆژێ ده‌ ناچه‌ كارێ خوه‌، بێتر خه‌لكێن گوندان خوارنا خوه‌ ب خوه‌ ره‌ دبن سه‌یرانان و ده‌ردكه‌ڤن چۆلێ، ده‌رڤی مالان. د وێ رۆژێ ده‌ ژی، خه‌لك نه‌وێرن شه‌ر بكن ئان په‌ڤ بچنن ژ ترسا كو رۆژه‌ك قدۆش ئە.. به‌لێ ئەڤ ئاده‌ت ژی هن ب هن كێم دبه‌ و لبه‌ر مرن و نه‌مایێ یه‌.

بابه‌تێن ب ڤێ مژارێ ڤه‌ گرێدای