دیدارا تایبه‌ت دگه‌ل هوه‌یدا یووسف

دیدارا تایبه‌ت یا ڤێ جارێ دگه‌ل هونه‌رمه‌ندا سووری هوه‌یدا یووسف

Dîdara Taybet Digel Houwayda Yussef – Daryan Saaed WAARTV

بابه‌تێن ب ڤێ مژارێ ڤه‌ گرێدای