بۆ كچان ڤان ره‌فتاران ل ‌به‌رانبه‌ری كوڕان نه‌كه‌ن!

بۆ كچان ڤان ره‌فتاران ل ‌به‌رانبه‌ری كوڕان نه‌كه‌ن!

Capture

وار – كوردۆ رۆژهات :

هه‌رده‌م کچ بە نازکییا خوه‌ بالا کوڕان رادکێشن و ئه‌و ره‌فتار و سه‌ره‌ده‌ریێن ئه‌و دكه‌ن ژى، دبنه‌ سه‌ده‌ما وێ ئێكێ كو نازكتر بهێنه‌ پێش چاڤ و پتر بالا كوڕان بۆ ئالیێ وان بهێته‌ راكێشان، ئه‌ڤجا ژبه‌ر ڤێ ئێكێ دڤێت كچ هه‌رده‌م هایدارى ره‌فتار و سه‌ره‌ده‌ریێن خوه‌ بیت و بزانیت دێ چاوا سه‌ره‌ده‌ریێ دگه‌ل كوڕان كه‌ت، ژبه‌ركو فاكته‌رێن ژده‌ستدانا نازكییا جوانییا ته‌ هه‌نه‌.
د ڤێره‌ دا دێ باس ل چه‌ند ره‌فتار و سه‌ره‌ده‌ریێن كچان دگه‌ل كوڕان كه‌ین كو دبنه‌ سه‌ده‌ما وێ ئێكێ كو بالا كوڕان پتر بكێشن و گه‌له‌ك جاران ژى ئه‌و ره‌فتار و سه‌ره‌ده‌ریێن دبنه‌ كچا فاكته‌رێن وێ ئێكێ كو ئه‌و ب خوه‌ نازكییا جوانییا خوه‌ ژده‌ست بده‌ن:
ــ له‌زكرن د گوفتوگۆكرنێ دا و ئاخڤتن ب دەنگه‌كێ بلند، ئه‌ڤه‌ ئێكه‌ ژ وان تشتێن كو وێنه‌یێ ته‌ وه‌كو كچ دگوهۆڕیت لده‌ف كوڕان و ئه‌و نازكییا ته‌ هه‌ى، ئێدى لده‌ف نامینیت و نابیته‌ سه‌ده‌ما وێ ئێكێ كو بالا كوڕان پێ رابكێشى، له‌و هه‌رده‌م هایدارى ئاخڤتنێن خوه‌ به‌ و ب نەرمی و ئارامى ئاخڤتنێ بكه‌، داكو هه‌ر یا نازك و بالكێش بى.
ــ باسکرنا خوه‌ و كو په‌سنا خوه‌ بكه‌ى و خوه‌ بلند بكه‌ى، تشته‌كێ جوان نینه‌، بزانه‌ کوڕان ئه‌و ئێكه‌ لده‌ف وان جوانه‌ كو ئه‌و ب خوه‌ هه‌ست ب تشتێن جوانێن ته‌ بكه‌ن نه‌كو تو بۆ وى باسبكه‌ى و په‌سنا تشتێن خوه‌ یێن جوان بكه‌ى، داكو پتر بالا كوڕى بۆ ئالیێ خوه‌ راكێشى، ئه‌ڤجا ب ڤێ ئێكێ دێ وه‌كه‌ى كو ئه‌و تشتێن تو باس لسه‌ر دكه‌ى؛ بهایێ وان بهێته‌ لده‌ف وان ب خوه‌، ئانكو چو بها لده‌ف كوڕان نبه‌یت، له‌و چو جاران بزاڤێ نه‌كه‌ تو باس ل خوه‌ و تشتێن باش و جوانێن خوه‌ بكه‌ى.
ــ توڕەبوون و بکارئینانا ئاخڤتنێن نه‌خوه‌ش ل به‌رانبه‌رى كوڕان، ئه‌ڤه‌ ب تنێ تشته‌كێ كو وه‌ دكه‌ت كوڕان نه‌ ب تنێ كه‌یف ب ته‌ نه‌هێت، به‌لكو ئێدى دێ كه‌ربێن وان ژ ته‌ ڤه‌بن، ئاها ئه‌ڤه‌یه‌ ده‌رئه‌نجامێ تووڕه‌بوون و ئاخڤتنێن نه‌خوه‌ش و زڤره‌ كو ل به‌رانبه‌رى كوڕان بكاردئینى، ئه‌ڤجا ژبه‌ر ڤێ ئێكێ هه‌رده‌م هایدارى خوه‌ به‌ و د تووڕەترین ده‌ما خوه‌ دا، ئاخڤتنێن نه‌خوه‌ش و زڤر نه‌كه‌ و چو جاران بزاڤێ نه‌كه‌ تووڕه‌بوونا خوه‌ ب سه‌رێ كوڕى دا بشكێنى، ژبه‌ركو ب وێ ئێكێ، ئێدى ئه‌و كوڕه‌ ب نازكى و جوانییا ته‌ مه‌نده‌هۆش نابیت و وان تشتێن ته‌ چو بهایێ خوه‌ لده‌ف وى نابیت.
ــ ده‌ما كو كه‌سه‌كێ دى دگه‌ل هه‌وه‌ هه‌ر دویانه‌، بزاڤێ نه‌كه‌ نهێنى و تشتێن وى ئاشكرا بكه‌ى و وى كه‌سێ دى لێ هایداربكه‌ى، ب تنێ داكو وى كه‌سى كێم بكه‌ى و خوه‌ د چاڤێ كه‌سێ سێیێ دا مه‌زن بكه‌ى، لێ باش بزانه‌ ئه‌ڤ ره‌فتارا ته‌ دێ بیته‌ سه‌ده‌ما وێ ئێكێ كو ئێدێ وى كوڕى خوه‌شتڤیێ ته‌؛ كه‌یف ب ته‌ نه‌هێت و چو ڤیان و هه‌ست و سۆز ل همبه‌رى لده‌ف نه‌مینن، ئانكو هه‌ر تو دێ خوساره‌ت بى، له‌و هه‌ر ده‌ما كو كه‌سه‌ك دى لده‌ف هه‌وه‌ زێده‌ دبیت، هایدارى ئاخڤتن و ره‌فتارێن خوه‌ به‌ و هزرا د كارڤه‌دانێن وان ئاخڤتن و ره‌فتارێن خوه‌ دا بكه‌، داكو ل دووماهیێ په‌شێمانیێ هه‌لنه‌بژێرى و بێ مفا بیت.

بابه‌تێن ب ڤێ مژارێ ڤه‌ گرێدای